ผลิตภัณฑ์ของเรา

BABYPLUS® ระบบเสริมสร้างการเรียนรู้ทารกก่อนคลอด เจเนอเรชันที่ 2

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นี้ พ่อแม่ พี่เลี้ยง และผู้ดูแล จะสัมผัสได้ทันทีว่า

  • ลูกน้อยจะสงบเมื่อหลับ และกระฉับกระเฉงเมื่อตื่น ตามแบบทารกสุขภาพดี

  • ลูกน้อยสามารถได้รับนมจากแม่ได้เร็วกว่าปกติ ซึ่งดีต่อพัฒนาการลูกน้อย

  • ลูกน้อยสามารถหยุดงอแงได้ด้วยตัวเอง

  • ลูกน้อยจะมีพฤติกรรมการนอนหลับที่เหมาะสมต่อเนื่องสมวัย

  • ลูกน้อยจะมีพัฒนาการตามช่วงวัยที่ดีกว่าเดิม

ติดตาม

  • Facebook
  • line-logo-pngrepo-com

ติดต่อเรา

ที่อยู่

Happy Tyna Co.,Ltd

+66 95 153 5516

©2020 by babyplusthailand